Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 af autoriserede sundhedspersoner og andet relevant personale, som er ansat i sundhedsvæsenet, med henblik på at forebygge eller hindre udbredelse af smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1980 af 27. oktober 2021

§ 3

Regionsrådet videregiver analyseresultatet til den ansattes alment praktiserende læge. Analyseresultatet gøres endvidere tilgængeligt for personer som nævnt i § 1 via sundhed.dk.