Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 af autoriserede sundhedspersoner og andet relevant personale, som er ansat i sundhedsvæsenet, med henblik på at forebygge eller hindre udbredelse af smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1980 af 27. oktober 2021

§ 2

Regionsrådet behandler, herunder opbevarer, personoplysninger omfattet af § 1 i regionernes fælles prøvebestillingssystem. Regionsrådet behandler endvidere personoplysninger omfattet af § 1, i forbindelse med, at ansatte bestiller tid til test, herunder på hjemmesiden coronaprover.dk.

Stk. 2 Regionsrådet opretter maskinelt den alment praktiserende læge som rekvirent og modtager af svar på prøver, som foretages på personer som nævnt i § 1, der er omfattet af sygesikringsgruppe 1.

Stk. 3 Regionsrådet behandler personoplysninger som nævnt i § 1 med henblik på undersøgelse for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) af personer som nævnt i § 1. Regionsrådet behandler endvidere personoplysninger som nævnt i § 1 og andre oplysninger om personer som nævnt i § 1, herunder helbredsoplysninger og oplysninger om en person er smittet med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), med henblik på analyse af prøven.