Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 af autoriserede sundhedspersoner og andet relevant personale, som er ansat i sundhedsvæsenet, med henblik på at forebygge eller hindre udbredelse af smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1980 af 27. oktober 2021

I medfør af § 53 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Regionsrådet kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller hindre udbredelse af smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), behandle oplysninger om ansattes personnumre eller lignende oplysninger, der entydigt identificerer ansatte, og andre oplysninger, herunder oplysninger om sygsikringsgruppe og egen læge samt dennes ydernummer, med henblik på, at regionsrådene kan tilbyde eller pålægge autoriserede sundhedspersoner og andet relevant personale, som er ansat i sundhedsvæsenet, at få foretaget en undersøgelse af, om de har Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

§ 2

Regionsrådet behandler, herunder opbevarer, personoplysninger omfattet af § 1 i regionernes fælles prøvebestillingssystem. Regionsrådet behandler endvidere personoplysninger omfattet af § 1, i forbindelse med, at ansatte bestiller tid til test, herunder på hjemmesiden coronaprover.dk.

Stk. 2 Regionsrådet opretter maskinelt den alment praktiserende læge som rekvirent og modtager af svar på prøver, som foretages på personer som nævnt i § 1, der er omfattet af sygesikringsgruppe 1.

Stk. 3 Regionsrådet behandler personoplysninger som nævnt i § 1 med henblik på undersøgelse for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) af personer som nævnt i § 1. Regionsrådet behandler endvidere personoplysninger som nævnt i § 1 og andre oplysninger om personer som nævnt i § 1, herunder helbredsoplysninger og oplysninger om en person er smittet med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), med henblik på analyse af prøven.

§ 3

Regionsrådet videregiver analyseresultatet til den ansattes alment praktiserende læge. Analyseresultatet gøres endvidere tilgængeligt for personer som nævnt i § 1 via sundhed.dk.

Ikrafttræden
§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 31. marts 2022.