14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 af autoriserede sundhedspersoner og andet relevant personale, som er ansat i sundhedsvæsenet, med henblik på at forebygge eller hindre udbredelse af smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekendtgørelse nr. 1980 af 27. oktober 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 af autoriserede sundhedspersoner og andet relevant personale, som er ansat i sundhedsvæsenet, med henblik på at forebygge eller hindre udbredelse af smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af § 53 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. november 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Regionsrådet kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller hindre udbredelse af smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), behandle oplysninger om ansattes personnumre eller lignende oplysninger, der entydigt identificerer ansatte, og andre oplysninger, herunder oplysninger om sygsikringsgruppe og egen læge samt dennes ydernummer, med henblik på, at regionsrådene kan tilbyde eller pålægge autoriserede sundhedspersoner og andet relevant personale, som er ansat i sundhedsvæsenet, at få foretaget en undersøgelse af, om de har Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

§2 Regionsrådet behandler, herunder opbevarer, personoplysninger omfattet af § 1 i regionernes fælles prøvebestillingssystem. Regionsrådet behandler endvidere personoplysninger omfattet af § 1, i forbindelse med, at ansatte bestiller tid til test, herunder på hjemmesiden coronaprover.dk.

Stk. 2 Regionsrådet opretter maskinelt den alment praktiserende læge som rekvirent og modtager af svar på prøver, som foretages på personer som nævnt i § 1, der er omfattet af sygesikringsgruppe 1.

Stk. 3 Regionsrådet behandler personoplysninger som nævnt i § 1 med henblik på undersøgelse for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) af personer som nævnt i § 1. Regionsrådet behandler endvidere personoplysninger som nævnt i § 1 og andre oplysninger om personer som nævnt i § 1, herunder helbredsoplysninger og oplysninger om en person er smittet med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), med henblik på analyse af prøven.

§3 Regionsrådet videregiver analyseresultatet til den ansattes alment praktiserende læge. Analyseresultatet gøres endvidere tilgængeligt for personer som nævnt i § 1 via sundhed.dk.

§4 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 31. marts 2022.

profile photo
Profilside