Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med Forsvarets internationale operative virke § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 594 af 29. maj 2018

§ 2

Ved Forsvarets internationale operative virke forstås i denne bekendtgørelse:

 • 1) Forsvarets virke i udlandet og i Danmark i forbindelse med deltagelse i konkrete internationale operationer, herunder også i forbindelse med:

  • a) Kortlægning af mål for militære operationer.

  • b) Efterretningsmæssig afdækning af trusler mod danske styrker fra aktører i nærområdet.

  • c) Sikkerhedsundersøgelse af lokale samarbejdspartnere og adgangskontrol til baser.

  • d) Medicinsk journalisering af sårede og døde.

  • e) Frihedsberøvelse.

  • f) Humanitære opgaver og opsamling af nødstedte til søs.

  • g) Samarbejde med leverandører og partnere.

  • h) Transport, maritime logninger og håndtering af ulykker og uheld.

 • 2) Forsvarets forberedelse i udlandet og i Danmark af konkrete internationale operationer, herunder også i forbindelse med:

  • a) Deltagelse i dansk eller international øvelsesaktivitet.

  • b) Deltagelse i fact-finding eller tilsvarende missionsforberedende aktivitet.

 • 3) Forsvarets forberedelse af og deltagelse i internationalt partnersamarbejde af operativ karakter, herunder også i forbindelse med:

  • a) Inspektioner i udlandet med deltagelse af danske inspektører.

  • b) Operativt efterretningssamarbejde.

  • c) Deltagelse i kapacitetsopbygning.

 • 4) Forsvarets arbejde med indsamling og bearbejdning af erfaringer fra Forsvarets internationale operative virke efter nr. 1-3.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 omfatter Forsvarets internationale operative virke, uanset om dette virke sker i eller udenfor væbnet konflikt, uanset om virket sker under dansk ledelse eller under ledelse af koalitionspartnere eller multinationale organisationer, og uanset hvilke myndigheder indenfor Forsvaret, der indgår i virket.