Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1860 af 23. september 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 260 af 24. februar 2022

§ 7

Indberetning af oplysninger til Kriminalregisteret sker fra domstolene, anklagemyndigheden, Hjemrejsestyrelsen, Udlændingestyrelsen, auditørerne, Direktoratet for Kriminalforsorgen, kriminalforsorgens anstalter og arresthuse, Færdselsstyrelsen, politiet og udenlandsk politi eller justitsmyndighed.