Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) § 36

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1860 af 23. september 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 260 af 24. februar 2022

§ 36

Politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi kan i særlige tilfælde efter ansøgning fra den registrerede træffe afgørelse om dispensation fra tidsfristerne for, hvornår oplysninger ikke længere medtages på en straffeattest til privat brug.