Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) § 20

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1860 af 23. september 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 260 af 24. februar 2022 og bekendtgørelse nr. 163 af 20. februar 2024

§ 20

Oplysninger, der kan henføres til bestemte personer, må ikke videregives til anden offentlig myndighed, medmindre dette fremgår af bestemmelserne i dette kapitel eller kapitel 5, 7 og 8, eller det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningerne skal videregives eller indhentes fra Kriminalregisteret.