Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1860 af 23. september 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 260 af 24. februar 2022 og bekendtgørelse nr. 163 af 20. februar 2024

§ 10

Sletning af oplysninger om personer i afgørelsesdelen og efterforskningsdelen er undergivet automatiske sletterutiner.

Stk. 2 Hvis sletning af oplysninger ikke er sket tidligere, slettes oplysninger om en registreret person senest 2 år efter den fysiske persons død. Får politiet først efterfølgende underretning om dødsfaldet, slettes oplysningerne om personen på dette tidspunkt.

Stk. 3 Hvis sletning af oplysninger ikke er sket tidligere, slettes oplysninger om en juridisk person senest 5 år efter den juridiske persons ophør. Får politiet først efterfølgende underretning om den juridiske persons ophør, slettes oplysningerne om personen på dette tidspunkt.

Stk. 4 Rigspolitichefen kan fastsætte administrative forskrifter om sletning af oplysninger i afgørelsesdelen og efterforskningsdelen.