14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) § 27a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 881 af 04. July 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27a Rigspolitiet giver efter begæring oplysning om afgørelser i Kriminalregisteret om overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 5, og § 60, stk. 1, som er truffet inden for det seneste år, til Styrelsen for International Rekruttering og Integration og Udlændingenævnet til brug for sager om certificering efter udlændingelovens § 9 a, stk. 18-22.

•••

Stk. 2 Videregivelse af oplysninger efter stk. 1 kan i ansøgningssager kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside