14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 881 af 04. July 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Oplysninger fra afgørelsesdelen kan videregives, når den, oplysningerne angår, har givet samtykke.

•••

Stk. 2 Samtykke skal meddeles skriftligt og skal indeholde oplysning om,

  • 1) hvilke typer oplysninger der må videregives,

  • 2) hvem oplysningerne må videregives til, og

  • 3) hvorledes oplysningerne må anvendes af den angivne modtager.

•••

Stk. 3 Samtykke bortfalder senest efter et års forløb.

•••

Stk. 4 Videregivelse af oplysninger efter denne bestemmelse kan kun omfatte de oplysninger, der er anført i § 11.

•••
profile photo
Profilside