Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i den digitale løsning Coronapas § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2022

§ 6

Følgende kategorier af personoplysninger behandles i løsningen:

  • 1) Navn og fødselsdato.

  • 2) CPR-nummer.

  • 3) Oplysninger om gyldighed som nævnt i § 3, stk. 1.

  • 4) Oplysninger om gennemført vaccination, herunder oplysninger om vaccinelægemiddel, vaccineproducent, dato for vaccination, målsygdom, medlemsstat, hvor vaccinen er givet m.v.

  • 5) Oplysninger om udført test, herunder oplysninger om testtype, testresultat, testnavn, testproducent, målsygdom, dato og klokkeslæt for prøveudtagning, testcenter eller –facilitet, medlemsstat, hvor testen er taget m.v.

  • 6) Oplysninger om restitution, herunder oplysninger om sygdom, som brugeren er kommet sig over, dato for første positive testresultat, medlemsstat, hvor testen er taget m.v.

Stk. 2 Statens Serum Institut og eventuelle databehandlere, der på instituttets vegne varetager driften af løsningen, behandler de i stk. 1 nævnte oplysninger i løsningen, når det nødvendigt med henblik på at varetage de formål, der er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 1-3, og når det er påkrævet af driftstekniske grunde eller følger af Statens Serum Instituts forpligtelser som dataansvarlig.