Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i den digitale løsning Coronapas § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2022

Formål og anvendelsesområde
§ 1

Statens Serum Institut er ansvarlig for at stille en digital løsning til rådighed for de borgere, der har downloadet den digitale løsning ”Coronapas”, samt at formidle oplysninger om en brugers vaccine-, test- og restitutionsstatus m.v., herunder om en bruger af løsningen har opnået et gyldigt Coronapas, jf. § 3.

Stk. 2 Løsningens overordnede formål er at forebygge og hindre udbredelse og smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Løsningen har i den forbindelse til formål at bidrage til at sikre epidemikontrol ved, at brugere af løsningen kan fremvise pålidelige digitale beviser for en brugers vaccine-, test- og restitutionsstatus med henblik på, at brugere via kontrol af passets gyldighed kan få adgang til bestemte lokaliteter eller rejse til andre lande på en måde, hvor risikoen for smitte forbundet hermed minimeres.

Stk. 3 En kontrollør kan få verificeret, at de fremviste oplysninger er korrekte ved at scanne en QR-kode, der er dannet på baggrund af data, som er digitalt signeret med en signatur, der er ejet af myndighederne.

Stk. 4 Statens Serum Institut sikrer, at brugere af løsningen har adgang til detaljerede oplysninger om deres vaccine-, test- og restitutionsstatus m.v. via løsningen.

Stk. 5 I tillæg til egne oplysninger kan forældremyndighedsindehavere, i det omfang relationen er registreret i det centrale personregister, tilgå test- og vaccinationsoplysninger om børn under 15 år i den digitale løsning, medmindre barnet har fået registreret navne- og adressebeskyttelse i det centrale personregister.