Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger, der leveres eller modtages i henhold til Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v. § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 882 af 04. juli 2014,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 23. maj 2018

§ 8

Modtagne oplysninger slettes, jf. dog stk. 2, hvis:

  • 1) de ikke skulle have været leveret eller modtaget,

  • 2) de ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de er leveret, eller

  • 3) hvis den leverende myndighed i henhold til egen lovgivning har oplyst en maksimumperiode for opbevaring af oplysningerne, og denne periode er udløbet.

Stk. 2 Hvis der er grund til at antage, at sletning vil skade den registreredes interesser, slettes modtagne oplysninger ikke, men blokeres i stedet. Blokerede oplysninger må kun leveres eller bruges til det formål, af hensyn til hvilket sletning er undladt.

Stk. 3 Oplysninger, som nævnt i § 4 slettes under alle omstændigheder senest efter et år.