Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger, der leveres eller modtages i henhold til Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v. § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 882 af 4. juli 2014,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 23. maj 2018

§ 6

Hvis oplysninger fra en anden medlemsstat modtages uanmodet, skal det straks kontrolleres, om behandling af oplysningerne er nødvendig til det formål, hvortil de er leveret.