14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger, der leveres eller modtages i henhold til Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v. § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 882 af 04. juli 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Elektronisk søgning af oplysninger i andre medlemsstaters køretøjsregistre må alene ske med henblik på forebyggelse og efterforskning af strafbare handlinger eller opretholdelse af den offentlige sikkerhed.

•••

Stk. 2 Oplysninger om et køretøj, herunder køretøjets ejer eller bruger, der modtages efter en elektronisk søgning hos en anden medlemsstat, må kun anvendes i den sag, der har begrundet søgningen.

•••

Stk. 3 Oplysninger, der modtages i forbindelse med en anden medlemsstats elektroniske søgning efter oplysninger om et køretøj, må kun behandles i det omfang, det er nødvendigt for at foretage en besvarelse af søgningen eller en registrering efter § 13. Når søgningen er besvaret, slettes oplysningerne straks, medmindre der er behov for yderligere behandling med henblik på registrering efter § 13.

•••
profile photo
Profilside