Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger, der leveres eller modtages i henhold til Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v. § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 882 af 04. juli 2014,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 23. maj 2018

§ 13

Enhver levering eller modtagelse af oplysninger i forbindelse med elektronisk søgning eller sammenligning af dna-profiler, fingeraftryk og oplysninger i køretøjsregistre skal registreres. Registreringen skal omfatte følgende oplysninger:

  • 1) De leverede og modtagne oplysninger.

  • 2) Datoen og det nøjagtige tidspunkt for leveringen og modtagelsen.

  • 3) Navnet eller referencekoden på den søgende myndighed og den myndighed, der forvalter databasen.

  • 4) Hvorvidt der er fundet et hit.

Stk. 2 I forbindelse med en søgning registreres desuden grunden til søgningen eller leveringen og referencen på den embedsmand, der har foretaget søgningen, og den embedsmand, der har givet ordre til søgningen eller leveringen.