14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger, der leveres eller modtages i henhold til Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v. Kapitel 4

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 882 af 04. juli 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger, der leveres eller modtages i henhold til Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v.

Kapitel 4

Logning og registrering m.v.

§11 Enhver ikke-elektronisk levering eller modtagelse af oplysninger skal logges. Logningen skal omfatte følgende oplysninger:

  • 1) Grunden til leveringen.

  • 2) De leverede oplysninger.

  • 3) Datoen for leveringen.

  • 4) Navnet eller referencekoden på den søgende myndighed, og den myndighed, der forvalter databasen.

§12 Elektronisk søgning eller sammenligning af oplysninger må kun foretages af embedsmænd, der er bemyndiget hertil af Rigspolitiet.

§13 Enhver levering eller modtagelse af oplysninger i forbindelse med elektronisk søgning eller sammenligning af dna-profiler, fingeraftryk og oplysninger i køretøjsregistre skal registreres. Registreringen skal omfatte følgende oplysninger:

  • 1) De leverede og modtagne oplysninger.

  • 2) Datoen og det nøjagtige tidspunkt for leveringen og modtagelsen.

  • 3) Navnet eller referencekoden på den søgende myndighed og den myndighed, der forvalter databasen.

  • 4) Hvorvidt der er fundet et hit.

Stk. 2 I forbindelse med en søgning registreres desuden grunden til søgningen eller leveringen og referencen på den embedsmand, der har foretaget søgningen, og den embedsmand, der har givet ordre til søgningen eller leveringen.

§14 De registrerede oplysninger skal meddeles Datatilsynet senest fire uger efter modtagelsen af en anmodning herom. Oplysningerne må kun bruges til kontrol af databeskyttelsen og sikring af datasikkerheden.

§15 De registrerede oplysninger skal opbevares i to år og herefter straks slettes.

§16 Datatilsynet opbevarer resultaterne af tilsynets kontrol med levering og modtagelse af oplysninger i 18 måneder. Resultaterne slettes straks herefter.

profile photo
Profilside