14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger, der leveres eller modtages i henhold til Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v. § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 882 af 04. July 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Hvis det konstateres, at der til en anden medlemsstat er leveret urigtige oplysninger eller oplysninger, der ikke skulle have været leveret, skal dette straks meddeles den pågældende medlemsstat.

•••

Stk. 2 Hvis en medlemsstat giver meddelelse om, at den har leveret urigtige oplysninger eller oplysninger, der ikke skulle have været leveret, skal oplysningerne rettes eller slettes.

•••

Stk. 3 Hvis der er grund til at antage, at oplysninger, der er modtaget fra en anden medlemsstat, er urigtige eller bør slettes, skal den pågældende myndighed straks underrettes herom.

•••
profile photo
Profilside