14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger, der leveres eller modtages i henhold til Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v. § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 882 af 04. July 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på behandling af personoplysninger, der leveres eller modtages i henhold til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (Prümafgørelsen), og som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling eller er eller vil blive indeholdt i et register.

•••

Stk. 2 Lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger finder anvendelse på den i stk. 1 nævnte behandling af personoplysninger, med mindre andet følger af reglerne i denne bekendtgørelse.

•••
profile photo
Profilside