Bekendtgørelse om behandling af oplysninger om elektronisk registrerede kontakter med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1959 af 18. oktober 2021

§ 7

Følgende kategorier af personoplysninger behandles i den fælleseuropæiske gateway-facilitet i pseudonymiseret format:

  • 1) De systemgenerede nøgler der er anvendt af brugere, der har gennemført positiv smitteverifikation, som de nationale kontaktopsporings- og advarselsmobilapplikationer har sendt, op til 14 dage før nøglerne blev uploadet.

  • 2) Logdata i tilknytning til nøglerne i overensstemmelse med den protokol for tekniske specifikationer, der anvendes i nøglernes oprindelsesland.

  • 3) Typen af smitteverifikation (laboratorieverificeret).

  • 4) De berørte lande og nøglernes oprindelsesland.

Stk. 2 Oplysninger i den fælleseuropæiske gateway-facilitet må kun behandles til formål, der vedrører fremme af interoperabiliteten mellem nationale kontaktopsporings- og advarselsmobilapplikationer inden for den fælles gateway-facilitet og kontinuiteten i kontaktopsporing på tværs af grænserne.