Bekendtgørelse om behandling af oplysninger om elektronisk registrerede kontakter med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1959 af 18. oktober 2021

§ 4

Følgende kategorier af personoplysninger behandles på den telefon, som den enkelte bruger har installeret løsningen på:

  • 1) Antal elektroniske kontakter, som den enkelte bruger har haft i de forgangne 14 døgn.

  • 2) Smittenotifikationer modtaget de forgangne 14 døgn.

  • 3) Beregning af om brugeren på grundlag af varigheden af kontakten, signalstyrke, den tidsmæssige afstand mellem kontakten og smittedebut sandsynligvis ud fra en epidemiologisk vurdering er i kvalificeret risiko for at kunne være smittet med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Stk. 2 Oplysninger lagret på brugerens telefon efter stk. 1 slettes automatisk på følgende måde:

  • 1) Elektroniske kontakter registreret på brugerens telefon slettes automatisk 14 dage efter registreringen på telefonen.

  • 2) Oplysning om hvilke systemgenererede nøgler der er knyttet til en bruger, der har Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), slettes automatisk efter 14 dage.

  • 3) Oplysning om at brugeren på grundlag af varighed af kontakten, signalstyrke, den tidsmæssige afstand mellem kontakten og smittedebut sandsynligvis ud fra en epidemiologisk vurdering er i kvalificeret risiko for at kunne være smittet med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), slettes automatisk 14 dage efter, at brugeren har modtaget notifikationen på telefonen.

  • 4) Alle oplysninger registreret i løsningen slettes, når brugeren afinstallerer løsningen.