Bekendtgørelse om behandling af oplysninger om elektronisk registrerede kontakter med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1959 af 18. oktober 2021

§ 2

Styrelsen for Patientsikkerhed tilslutter sig i overensstemmelse med artikel 7a, stk. 4, i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1765 en fælleseuropæisk gateway-facilitet.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed og de øvrige udpegede nationale myndigheder eller officielle organer, der behandler personoplysninger i den fælles gateway-facilitet, er fælles dataansvarlige for de data, der udveksles gennem og behandles i den fælles gateway-facilitet.

Stk. 3 EU-Kommissionen er databehandler for de fælles dataansvarlige og stiller IT infrastruktur til rådighed.