Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Nævnenes Hus samt Forbrugerklagenævnet § 27

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 65 af 16. januar 2019

§ 27

En erhvervsdrivende skal betale et gebyr på 6.000 kr. til Nævnenes Hus for styrelsens udgifter til sagens behandling ved Forbrugerklagenævnet, hvis forbrugeren får medhold i sin klage, jf. § 28 i forbrugerklageloven.

Stk. 2 En erhvervsdrivende skal, jf. § 28 i forbrugerklageloven, betale et gebyr på 1.000 kr. til Nævnenes Hus for styrelsens udgifter til klagens behandling ved Forbrugerklagenævnet, hvis klagen forliges i det væsentligste til forbrugerens fordel.

Stk. 3 Nævnenes Hus kan i særlige tilfælde undlade at opkræve gebyret i stk. 1, jf. § 22, stk. 4, i forbrugerklageloven.

Stk. 4 Betaling af gebyr skal ske som elektronisk indbetaling i det elektroniske system, som Nævnenes Hus anvender til anmeldelse af klager.