Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Nævnenes Hus samt Forbrugerklagenævnet § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 65 af 16. januar 2019

Udnævnelsesperioden er 4 år for forretningsudvalgets formand og 3 år for de øvrige medlemmer med mulighed for genudnævnelse.
§ 17

Forretningsudvalget fastlægger retningslinjerne for sekretariatets kompetence til at træffe afgørelser efter § 21, stk. 3, i forbrugerklageloven.

Stk. 2 Forretningsudvalget udtaler sig om generelle spørgsmål vedrørende sagers behandling i Forbrugerklagenævnet.

Stk. 3 Forretningsudvalget indkaldes af sekretariatet efter aftale med formanden efter behov. Et medlem af udvalget har mulighed for at anmode om, at Forretningsudvalget indkaldes.