Bekendtgørelse om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i oplysningsskemaet og årsopgørelsen § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1300 af 14. november 2018

§ 3

De indkomster og fradrag, som er omfattet af § 1, er:

 • 1) Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse m.v. før fradrag af AM-bidrag.

 • 2) Hædersgaver.

 • 3) Pensioner, SU og dagpenge m.v.

 • 4) Tilbagebetalt kontanthjælp, introduktionsydelse m.v.

 • 5) Fagligt kontingent, højst 6.000 kr.

 • 6) Bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse.

 • 7) Gaver til godkendte foreninger.

 • 8) Donationer til forskning og gaver til kulturinstitutioner.

 • 9) Lønindkomst, bestyrelseshonorar, fri telefon, fri bil m.v. før fradrag af AM-bidrag.

 • 10) Honorarer, indkomst fra privat dagpleje og værdien af nogle personalegoder før fradrag af AM-bidrag m.v.

 • 11) Gruppelivsforsikring via fagforeningen, legater og bestemte personalegoder.

 • 12) Bidrag og præmie til privattegnet ratepension og ophørende alderspension (højst 50.000 kr.).

 • 13) Udlodninger fra investeringsselskaber og fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der er indeholdt udbytteskat.

 • 14) Renteudgifter af studielån.

 • 15) Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån.

 • 16) Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger samt af pantebreve i depot.

 • 17) Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter m.v. Renteindtægter af obligationer og pantebreve i depot samt udlodninger fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat.

 • 18) Udbytte af danske aktier optaget til handel på et reguleret marked, i dansk depot, udlodning fra aktiebaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning og fra akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber, indberettet til Skatteforvaltningen.

 • 19) Udbytte af danske aktier, ikke optaget til handel på et reguleret marked, indberettet til Skatteforvaltningen.

 • 20) Indskud på arbejdsgiveradministreret alderspension, gruppeliv m.v. fratrukket i lønindkomst.

 • 21) Standardfradrag for børnedagplejere.