Bekendtgørelse om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i oplysningsskemaet og årsopgørelsen § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1300 af 14. november 2018

§ 2

Følgende fysiske personer, der for indkomståret har været fuldt skattepligtige uden samtidig at have været begrænset skattepligtige her til landet, kan ikke ændre oplysninger fra indberetningspligtige:

  • 1) Personer, som modtager en årsopgørelse efter de regler, som skatteministeren har fastsat i medfør af skattekontrollovens § 8, stk. 1, om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema.

  • 2) Personer, som alene modtager oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen efter skattekontrollovens § 8, stk. 2.

  • 3) Selvstændigt erhvervsdrivende.

  • 4) Hovedaktionærer med indkomst fra udlandet eller ejerbolig i udlandet.

Stk. 2 Fysiske personer, som for indkomståret har været begrænset skattepligtige til landet, og som modtager en årsopgørelse efter de regler, som skatteministeren har fastsat i medfør af skattekontrollovens § 8, stk. 1, om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema, kan ikke ændre oplysninger fra indberetningspligtige.