Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1368 af 25. november 2015

§ 3

Import, salg og anvendelse af varer behandlet med kemiske stoffer og blandinger som nævnt i § 1, er forbudt.

Stk. 2 Reglen i stk. 1 gælder ikke træ behandlet med creosot omfattet af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006/EF af 18. december 2006.