Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1368 af 25. november 2015

§ 1

Ved creosot forstås i denne bekendtgørelse:

  • 1) Creosot, EINECS nr. 232-287-5, CAS nr. 8001-58-9.

  • 2) Creosotolie, EINECS nr. 263-047-8, CAS nr. 61789-28-4.

  • 3) Destillater (stenkulstjære), naphtalenolier, EINECS nr. 283-484-8, CAS nr. 84650-04-4.

  • 4) Creosotolie, acenaphthenfraktion, EINECS nr. 292-605-3, CAS nr. 90640-84-9.

  • 5) Destillater (stenkulstjære), øvre EINECS nr. 266-026-1, CAS nr. 65996-91-0.

  • 6) Anthracenolie, EINECS nr. 292-602-7, CAS nr. 90640-80-5.

  • 7) Tjæresyrer, stenkuls-, rå EINECS nr. 266-019-3, CAS nr. 65996-85-2.

  • 8) Creosot, træ-, EINECS nr. 232-419-1, CAS nr. 8021-39-4.

  • 9) Lavtemperaturtjæreolie, alkaliekstraheret, EINECS nr. 310-191-5, CAS nr. 122384-78-5.