Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundhedsområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 13. maj 2021

Bekendtgørelse nr. 627 af 11. april 2021

Fravigelse af regler om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn
§ 1

Møderne i Det Psykiatriske Patientklagenævn skal afholdes som videomøder. Møderne kan dog afholdes som telemøder, såfremt den afdeling, hvor patienten er eller har været indlagt i forbindelse med det tvangsindgreb, der klages over, ikke har det tekniske udstyr til at afholde videomøder.