Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundhedsområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 13. maj 2021

Bekendtgørelse nr. 627 af 11. april 2021

I medfør af § 56, nr. 1, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Fravigelse af regler om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn
§ 1

Møderne i Det Psykiatriske Patientklagenævn skal afholdes som videomøder. Møderne kan dog afholdes som telemøder, såfremt den afdeling, hvor patienten er eller har været indlagt i forbindelse med det tvangsindgreb, der klages over, ikke har det tekniske udstyr til at afholde videomøder.

Ikrafttræden
§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 13. maj 2021.