14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2171 af 22. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Regionsrådet kan på baggrund af en konkret vurdering af regionens samlede behandlings- og personalekapacitet prioritere denne kapacitet til:

  • 1) Udredning og behandling af patienter med akutte og livstruende sygdomme, herunder patienter med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), der har behov for sygehusbehandling, herunder intensiv behandling.

  • 2) Iværksættelse og bemanding af andre foranstaltninger i direkte relation til udredning og behandlingen af patienter med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), herunder indsatser vedrørende logistik, særlige hygiejneforanstaltninger m.v.

  • 3) Udredninger og behandlinger, som er blevet udskudt som følge af beslutninger efter nr. 1 og 2.

•••

Stk. 2 Regionsrådet kan på baggrund af vurderingen efter stk. 1 beslutte, at regionen ikke yder jordemoderhjælp ved fødsel i hjemmet efter § 83 i sundhedsloven. Regionsrådet kan på baggrund af vurderingen efter stk. 1 beslutte at udskyde planlagte og fremtidige undersøgelser, behandlinger, indkaldelser m.v., herunder se bort fra tidsfrister og kadencer efter følgende bestemmelser i sundhedsloven og regler fastsat i medfør heraf:

  • 1) § 82 a, stk. 1, 2. pkt., om udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med diagnostiske undersøgelser til brug for praktiserende læger og speciallæger.

  • 2) § 82 b om retten til hurtig udredning.

  • 3) § 87, stk. 1-3, om udvidet frit sygehusvalg.

•••

Stk. 3 Regionrådet kan på baggrund af vurderingen efter stk. 1 beslutte at se bort fra følgende oplysningspligter i sundhedsloven:

•••

Stk. 4 Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse i det psykiatriske sundhedsvæsen.

•••

Stk. 5 Regionsrådet skal anvende den behandlings- og personalemæssige kapacitet, der frigøres som følge af beslutninger efter stk. 2 og 3, til udredning, behandling m.v., jf. stk. 1.

•••

Stk. 6 Regionsrådet skal løbende vurdere nødvendigheden af beslutninger efter stk. 2 og 3, og om betingelserne efter stk. 1 fortsat er opfyldt. Beslutninger efter stk. 2 og 3 skal ophæves straks, når betingelserne i stk. 1 ikke længere er opfyldt.

•••
profile photo
Profilside