14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2171 af 22. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Fravigelse af sagsbehandlingsregler
Er betingelserne i § 9 opfyldt, finder almindelige sagsbehandlingsregler i forvaltningsloven, lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om socialtilsyn eller i regler fastsat i medfør af de nævnte love ikke anvendelse ved beslutninger efter § 10 og afgørelser efter § 11.

•••
profile photo
Profilside