Bekendtgørelse om begrænset erhvervsdrift § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1448 af 15. december 2014

§ 1

En erhvervsdrivende fonds erhvervsdrift anses for begrænset eller omfatter kun en uvæsentlig del af fondens formue, hvis fonden opfylder et af nedenstående kriterier:

  • 1) Fondens erhvervsmæssige bruttoindtægter udgør mindre end 250.000 kr.,

  • 2) fondens erhvervsmæssige bruttoindtægter udgør mindre end 10 % af fondens samlede årlige indtægter, eller

  • 3) fondens erhvervsmæssige aktiver udgør mindre end 10 % af fondens samlede aktiver.