Bekendtgørelse om begrænset erhvervsdrift

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1448 af 15. december 2014

§ 1

En erhvervsdrivende fonds erhvervsdrift anses for begrænset eller omfatter kun en uvæsentlig del af fondens formue, hvis fonden opfylder et af nedenstående kriterier:

  • 1) Fondens erhvervsmæssige bruttoindtægter udgør mindre end 250.000 kr.,

  • 2) fondens erhvervsmæssige bruttoindtægter udgør mindre end 10 % af fondens samlede årlige indtægter, eller

  • 3) fondens erhvervsmæssige aktiver udgør mindre end 10 % af fondens samlede aktiver.

§ 2

Hvis en erhvervsdrivende fonds i tre på hinanden følgende regnskabsår ikke har opfyldt kriterierne i § 1, anses fonden ikke længere for at være en erhvervsdrivende fond omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovens § 125.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.