Bekendtgørelse om befordringsgodtgørelse og dækning af andre nødvendige rejseudgifter i sager, hvor Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service anviser specialrådgivningsydelser § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1748 af 20. december 2006

Befordringsgodtgørelse
§ 2

Befordringsgodtgørelse ydes ved transport mellem bopælen eller det midlertidige opholdssted og specialrådgivningsstedet. Befordringen skal ske med det efter forholdene billigste forsvarlige befordringsmiddel.