14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om befordringsgodtgørelse og dækning af andre nødvendige rejseudgifter i sager, hvor Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service anviser specialrådgivningsydelser § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1748 af 20. december 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Ledsager
Der ydes befordringsgodtgørelse til en ledsager til en person, der er omfattet af § 1, hvis ledsagelsen er nødvendig på grund af personens alder eller helbredstilstand. Der ydes tillige befordringsgodtgørelse til en ledsager til hen- eller hjemrejse uden ledsagelse af den person, der er henvist til en specialrådgivningsydelse, hvis ledsagelsen nødvendiggør mere end 12 timers fravær fra hjemstedet.

•••

Stk. 2 Til en ledsager, som har krav på befordringsgodtgørelse, ydes på rejser, der nødvendiggør overnatning uden for hjemmet, overnatningsgodtgørelse (hoteldispositionsbeløb) og time- og dagpenge efter laveste sats i Finansministeriets til enhver tid gældende cirkulære om time- og dagpenge m.v.

•••
profile photo
Profilside