14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om befordringsgodtgørelse og dækning af andre nødvendige rejseudgifter i sager, hvor Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service anviser specialrådgivningsydelser § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1748 af 20. December 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelsesområde
Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service yder befordringsgodtgørelse og dækning af andre nødvendige rejseudgifter efter reglerne i denne bekendtgørelse til personer, som Styrelsen har henvist til gratis vejledende specialrådgivning i henhold til § 13, stk. 1 og 3, i lov om social service, hvis udgiften ikke bliver afholdt af en anden myndighed i forbindelse med myndighedens sagsbehandling.

•••

Stk. 2 Godtgørelse af udgifter efter stk. 1 ydes kun, når afstanden til eller fra det specialrådgivningssted, som Styrelsen har anvist, overstiger 50 km.

•••
profile photo
Profilside