Bekendtgørelse om beboerrepræsentation § 8

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om beboerrepræsentation er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 748 af 30. maj 2022

§ 8

Beboermøde afholdes endvidere, når beboerrepræsentanterne finder anledning hertil, eller når mindst 1/4 af lejerne af beboelseslejligheder begærer dette, eller når der på et tidligere beboermøde er truffet beslutning herom.

Stk. 2 Reglerne i § 2, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse.