Bekendtgørelse om beboerrepræsentation § 10

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om beboerrepræsentation er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 748 af 30. maj 2022

§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 709 af 9. september 1997 om beboerrepræsentation ophæves.