Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1623 af 12. december 2023

§ 9

En arbejdsgiver, der i løbet af et kvartal registreres som tilsluttet en decentral barselsudligningsordning eller en offentlig barselsudligningsordning, skal betale et forholdsmæssigt bidrag til Barsel.dk svarende til forholdet mellem perioden omfattet af Barsel.dk og hele kvartalet. Tilsvarende gælder, hvis en arbejdsgiver udmeldes af en decentral barselsudligningsordning eller en offentlig barselsudligningsordning i løbet af et kvartal.

Stk. 2 En arbejdsgiver, der i løbet af et kvartal registreres som omfattet både af Barsel.dk og en decentral barselsudligningsordning eller en offentlig barselsudligningsordning, skal selv beregne, indberette og indbetale kvartalets bidrag, jf. kapitel 3.

Stk. 3 Hvis en virksomhed ophører eller skifter ejer, skal arbejdsgiveren betale bidrag beregnet på grundlag af samtlige ATP-bidrag vedrørende perioden frem til ophøret eller ejerskiftet.