14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2239 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 En arbejdsgiver, der i løbet af et kvartal registreres som tilsluttet en decentral barselsudligningsordning eller en offentlig barselsudligningsordning, skal betale et forholdsmæssigt bidrag til Barsel.dk svarende til forholdet mellem perioden omfattet af Barsel.dk og hele kvartalet. Tilsvarende gælder, hvis en arbejdsgiver udmeldes af en decentral barselsudligningsordning eller en offentlig barselsudligningsordning i løbet af et kvartal.

•••

Stk. 2 En arbejdsgiver, der i løbet af et kvartal registreres som omfattet både af Barsel.dk og en decentral barselsudligningsordning eller en offentlig barselsudligningsordning, skal selv beregne, indberette og indbetale kvartalets bidrag, jf. kap. 3.

•••

Stk. 3 Hvis en virksomhed ophører eller skifter ejer, skal arbejdsgiveren betale bidrag beregnet på grundlag af samtlige ATP-bidrag vedrørende perioden frem til ophøret eller ejerskiftet.

•••
profile photo
Profilside