14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2239 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 En arbejdsgiver, der er tilmeldt et lønservicebureau, kan efter nærmere aftale mellem lønservicebureauet og udbyderen af den digitale post-løsning få overført bidragene til Barsel.dk. Arbejdsgiveren kan vælge selv at betale bidragene. Vælger arbejdsgiveren at betale selv, skal pågældende arbejdsgiver aktivt afmelde den automatiske overførsel af bidragene.

•••

Stk. 2 Arbejdsgiveren kan vælge at betale bidragene ved at benytte Nets Betalingsservice eller en tilsvarende betalingsløsning anvist af Barsel.dk, hvorefter beløbet automatisk overføres til Barsel.dk.

•••

Stk. 3 Arbejdsgiveren kan vælge at betale bidragene ved at benytte Elektronisk indbetalingskort. Dette sker ved, at arbejdsgiveren tilmelder sig via sin netbank.

•••

Stk. 4 De arbejdsgivere, der er undtaget fra lov om Digital Post fra offentlige afsendere, får tilsendt et indbetalingskort fra Barsel.dk.

•••

Stk. 5 Arbejdsgiveren har ansvaret for rettidig betaling af bidragene. Hvis et indbetalingskort, jf. stk. 4, ikke er kommet frem eller er bortkommet, kan arbejdsgiveren få et nyt ved henvendelse til Barsel.dk.

•••
profile photo
Profilside