Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 41

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1002 af 20. juni 2022

§ 41

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 2639 af 28. december 2021 om barselsudligning på det private arbejdsmarked ophæves.