Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 39

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1623 af 12. december 2023

§ 39

Årsregnskabet for Barsel.dk skal revideres af en statsautoriseret revisor. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension udnævner revisoren, men kan til enhver tid trække udnævnelsen tilbage.

Stk. 2 Ved revisorskift skal bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension og revisor give Beskæftigelsesministeriet en redegørelse, hvis skiftet skyldes særlige forhold.

Stk. 3 Efter at revisionen af årsregnskabet er afsluttet, skal revisor ved påtegning på regnskabet bekræfte, at vedkommende har revideret dette.

Stk. 4 Revisor har altid ret til at deltage i Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revision eller aflæggelse af regnskabet.

Stk. 5 Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, hvis det ønskes af et bestyrelsesmedlem.