Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 37

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. juli 2024

Bekendtgørelse nr. 1623 af 12. december 2023

§ 37

Arbejdsmarkedets Tillægspension påser overholdelsen af lovens § 2, stk. 3, og § 4, stk. 1, samt af kroneloftet, jf. lovens § 3, stk. 1 og § 3 b, stk. 1, og § 17, stk. 2, og § 18, stk. 2, i denne bekendtgørelse.