Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 37

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1002 af 20. juni 2022

§ 37

Oplysninger indhentet i CPR-registret kan videregives til Arbejdsmarkedets Tillægspension , Barsel.dk eller en decentral barselsudligningsordning, såfremt oplysningerne er nødvendige for administrationen af Barsel.dk eller en decentral barselsudligningsordning.