14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2239 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Administratorer af decentrale barselsudligningsordninger skal løbende og i elektronisk form indberette oplysninger om de arbejdsgivere, der er omfattet af den decentrale barselsudligningsordning, til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter retningslinjer, der er fastsat af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Indberetningen vedrørende et kvartal skal indsendes inden kvartalets udløb. Arbejdsmarkedets Tillægspension videregiver samtidigt oplysningerne til Barsel.dk.

•••

Stk. 2 Indberetning af oplysninger kan tidligst få virkning fra begyndelsen af det kvartal, hvori oplysningerne er indberettet.

•••

Stk. 3 Administratorer af decentrale barselsudligningsordninger skal endvidere efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension eller Barsel.dk udlevere oplysninger om lønmodtagere, der er omfattet af den decentrale barselsudligningsordning.

•••
profile photo
Profilside