Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 32

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 813 af 06. juni 2023

§ 32

Efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension eller Barsel.dk skal arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende videregive nærmere oplysninger til brug for beregning og opkrævning af bidrag og beregning og udbetaling af refusion og kompensation.