Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 30

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1623 af 12. december 2023

§ 30

Arbejdsgivere, der er fuldt omfattet af Barsel.dk, skal for samtlige lønmodtagere indberette CPR-nummer og koden for Barsel.dk til indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 2 Arbejdsgivere, der er delvist omfattet af Barsel.dk, skal for de lønmodtagere, der er omfattet af Barsel.dk, indberette CPR-nummer og koden for Barsel.dk til indkomstregistret.