Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1623 af 12. december 2023

§ 3

Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner bidraget for arbejdsgivere, hvor alle lønmodtagere er omfattet af Barsel.dk.

Stk. 2 Arbejdsgivere, hvor ikke alle lønmodtagere er omfattet af Barsel.dk, skal selv beregne og indberette størrelsen af bidraget til Barsel.dk, som herefter opkræver bidraget efter reglerne i kapitel 3.

Stk. 3 Bidragssatsen i lovens § 4, stk. 2, udgør grundlaget for beregning af satserne i kapitel 2-4, jf. bilag 1.

Stk. 4 Reglerne om fællesopkrævning i bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag m.v. finder tilsvarende anvendelse.