Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1002 af 20. juni 2022

§ 3

Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner bidraget for arbejdsgivere, hvor alle lønmodtagere er omfattet af Barsel.dk. Bidraget opkræves via Samlet Betaling, som er en fælles opkrævning af arbejdsgiverbidrag, jf. bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv.

Stk. 2 Arbejdsgivere, hvor ikke alle lønmodtagere er omfattet af Barsel.dk, skal selv beregne og indberette størrelsen af bidraget til Barsel.dk, som herefter opkræver bidraget efter reglerne i kapitel 3.

Stk. 3 Bidragssatsen i lovens § 4, stk. 2, udgør grundlaget for beregning af satserne i kapitel 2-4, jf. bilag 1.