Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 27

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1623 af 12. december 2023

§ 27

Personer, der opfylder betingelserne i lovens § 3 a, har ret til kompensation på grundlag af arbejdsfortjenesten ved virksomheden inden for det angivne kroneloft, jf. § 18, stk. 2.

Stk. 2 Som dokumentation for arbejdsfortjenesten anvendes skattemyndighedernes årsopgørelse for det seneste regnskabsår på grundlag af indgivet selvangivelse. Hvis selvangivelse er indgivet rettidigt, men årsopgørelsen på grundlag heraf endnu ikke foreligger, anvendes årsopgørelsen for det seneste forudgående regnskabsår, jf. dog stk. 3. Det samme gælder, hvis der er bevilget udsættelse med indsendelse af selvangivelsen.

Stk. 3 En selvstændigt erhvervsdrivende, der har fået beregnet kompensation ud fra skattemyndighedernes årsopgørelse for 2020, har dog ret til at få beregnet kompensation ud for årsopgørelsen for 2019, hvis den selvstændigt erhvervsdrivende anmoder Udbetaling Danmark om at få beregnet barselsdagpenge på grundlag af denne årsopgørelse senest 4 uger efter, at Udbetaling Danmark har orienteret den selvstændigt erhvervsdrivende om muligheden.

Stk. 4 Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende har drevet virksomhed i en kortere periode, således at selvangivelse som selvstændigt erhvervsdrivende for et helt regnskabsår ikke er indgivet anvendes i stedet

  • 1) den seneste årsopgørelse som lønmodtager, eller

  • 2) et revisorattesteret regnskab for virksomheden for et helt år opgjort efter samme principper som årsopgørelsen. Barsel.dk modtager fra Udbetaling Danmark oplysning om revisorattesteret regnskaber.