14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2239 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Ud over de i §§ 22-23 nævnte perioder er der ret til lønrefusion for løn udbetalt under orlov efter § 17 og/eller kompensation efter § 18 i en samlet periode på 25 uger pr. fødsel eller adoption, jf. dog stk. 7.

•••

Stk. 2 Lønrefusion og kompensation efter stk. 1 kan udbetales over flere delperioder, herunder kan refusion og kompensation udbetales for kortere perioder end én uge i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet efter barselslovens § 12.

•••

Stk. 3 Ved opgørelse af lønrefusionsperioder efter stk. 1 og 2, medregnes for en lønmodtager i en uge det antal timer, for hvilke den pågældende har fået udbetalt løn under orlov, divideret med det antal ugentlige timer, som den pågældende er berettiget til barselsdagpenge for under fuld orlov.

•••

Stk. 4 Ved opgørelse af kompensationsperioder efter stk. 1 og 2, medregnes for en selvstændigt erhvervsdrivende i en uge det antal timer, hvori den selvstændigt erhvervsdrivende er berettiget til barselsdagpenge.

•••

Stk. 5 Retten til at få udbetalt lønrefusion og kompensation ophører på det tidspunkt, hvor der samlet er ydet refusion og kompensation for forældrene i 25 uger, jf. stk. 1.

•••

Stk. 6 Såfremt begge forældre får udbetalt løn med ret til refusion eller kompensation på den sidste dag, hvor der er ret til lønrefusion og kompensation efter stk. 1, deles lønrefusionen og kompensationen i forhold til det antal timer med lønrefusion og/eller kompensation, som de enkelte arbejdsforhold berettiger.

•••

Stk. 7 Til perioden efter stk. 1 medregnes perioder ud over de i § 22 nævnte perioder, hvor der efter barselsloven er ydet barselsdagpengerefusion til en arbejdsgiver for løn, der er udbetalt under orlov efter barnets fødsel eller efter det adopterede barns modtagelse, og perioder hvor der efter barselsloven er ydet barselsdagpenge som selvstændigt erhvervsdrivende.

•••
profile photo
Profilside